PW2500SLX

PW2500SLX

PW2500SLX

فشار خروجی

Bar

150

مصرف آب

Lt/h

490

قدرت دستگاه

W

2500

حداکثر دمای آب ورودی

°C

50

طول شیلنگ

M

8

وزن دستگاه

Kg

19

متعلقات : برس دورانی، نازل گردشی اضافی

دو عدد مخزن مواد شوینده


-   دارای چرخهـای منـاسب جهت حمل و نقـل آسـان‌تر

-   خوش دست با مهار آسان بدون چرخش اضافي

-   سيـستــم تنظيــم فشــار آب توسـط نــازل

-   داراي ريل داخلي جمـع كننده شیلنـگ

- ماشه تفنگي بدون نياز به فشار زياد

- القایی بودن موتور (الکتروموتور)

-   کاملاً بی صدا و دارای خنک کننده موتور

- قابليت نگهداري متعلقات روي دستگاه

-   قفل ایمنی بر روی دسته پاشش

-   نصـب بسيـار آسـان شیلنـگ

-   دستـه تفنگــي (لانـس)