PW1700SPM

PW1700SPM

PW1700SPM

فشار خروجی

Bar

130

مصرف آب

Lt/h

370

قدرت دستگاه

W

1700

سرعت

rpm

2400

حداکثر دمای آب ورودی

°C

50

طول شیلنگ

M

5.5

وزن دستگاه

Kg

10.4

متعلقات : برس دورانی، نازل گردشی اضافی

مخزن مواد شوینده


- دارای چرخ های مناسب جهت حمل و نقل آسان‌تر

- خوش دست با مهار آسان بدون چرخش اضافي

- دارای شیلنگ جمع کن و نگهدارنده شیلنگ

- قابليت نگهـداري متعلقـات روي دستگـاه

- سيستم تنظيـم فشـار آب توسط نـازل

- ماشه تفنگي بدون نياز به فشار زياد

- قفل ایمنی بر روی دسته پاشش

- لانس دورانی جهت جرم زدایی

- دارای لانس سوزنی و خطی

- نصـب بسيار آسان شیلنـگ

- دستـه تفنگـي (لانـس)

- داراي فيلتر صافي آب