PW1400TDKPLUS

PW1400TDKPLUS

PW1400TDKPLUS

فشار خروجی

Bar

120

مصرف آب

Lt/h

370

قدرت دستگاه

W

1400

سرعت

rpm

3400

حداکثر دمای آب ورودی

°C

50

طول شیلنگ

M

5

وزن دستگاه

Kg

6.5

متعلقات : شیلنگ، برس صاف، نازل گردشی اضافی

مخزن مواد شوینده، کیت شوینده- چـرخ های منـاسب جهت حمـل و نقـل آسـان‌تر

- قابلیت نگهداری متعلقات بر روی دستگاه

- قفل احتیاط پاشش بر روی دسته

- نازل دورانی جهت جرم زدایی

- نــازل سوزنــی و خطــی

- دسته پاشش با قابلیت اتصال به متعلقات دیگر

- بـرس ثابت (صاف) جهـت شستشـوی خودرو

- برس گرد مخصوص شستشو بر روی زمین

- دارای فیــلتر صــافی آب ورودی

- محافـظ حرارتـی مـوتـور