KS501

KS501

KS501

اره عمودبر تک دور

قدرت

W

400

حداکثر ضخامت برش چوب

mm

65

حداکثر ضخامت برش آلومینیوم

mm

10

حداکثر ضخامت برش آهن

mm

5

خوش دست با کاربری آسان، لرزش کم، زاویه برش 45 و 0 درجه

قفل ایمنی، دارای دمنده جهت زدودن گرد و غبار از خط برش