DW625E

DW625E

DW625E

فرز نجـاری

قدرت

W

2000

سرعت

rpm

8000 - 20000

حداکثر قطر برش

mm

50

میزان جابجایی تیغه

mm

80

اندازه کولت

mm

12

وزن

Kg

5.1

کاربری آسان با عمق برش دقیق