DW304PK-DW305PK

DW304PK-DW305PK

DW304PK(DW305PK)

اره همه کـاره

قدرت

W

1050

تعداد حرکت پاندولی در دقیقه

Spm

0-2800

حداکثر قطر برش

mm

130

قطر برش فولاد

mm

100

قطر برش در چوب

mm

280

وزن

Kg

3.5

کلید الکترونیک، تیغه چهارحالته،

حرکت پاندولی