DW292

DW292

DW292

بکس چکشی (½ inch)

قدرت

w

710

دور در دقیقه

rpm

2200

گشتاور

Nm

440

وزن

Kg

3.2

پرقدرت و با دوام، چپگرد/راستگرد

بسیار خوش دست و راحت