PROLINER RS 11.20

PROLINER RS 11.20

11.20 TSS RLW           Code:  23146

فشار دستگاه

Bar

200

بازدهی جریان آب

Lt/h

660

قدرت دستگاه

W

6600

سرعت موتور

RPM

1450

ولتاژ

Volt

400

وزن

Kg

47

طول شیلنگ

M

10

حداکثر دمای آب ورودی

C

60

متعلقات همراه :

مخزن مواد شوینده داخلی حجیم (2Lit)


_ چرخهــای بزرگ جهـت حمـل و نقـل آسـان

_ نازل سوزنی و افشانی با قابلیت تنظیم فشار

_ قابلیت نگهـداری متعلقـات روی دستگـاه

_ پمپ سه گانه با پیستونهای سرامیکی

    مقـاوم در برابـر حـرارت و سائیدگـی

_ پمپ برنجی مقاوم، ضد زنگ زدگی

_ سیستم حفاظتی کنترل فـاز برق

_ شیر قطع کن بای پس خودکـار

_ مکش داخلـی ماده شوینـده

   با قابلیت تنظیم مقـدار آن

_ قرقـره شیلنگ جمع کن

_ دارای فیلتـر صافی آب

_ محافظ حرارتی موتور

_ گیج نشانگر فشـار

_ شیر تنظیم فشار

_ کاربـری افقـی