گونیا 8 اینچی 124 × 150 میلیمتر

گونیا 8 اینچی 124 × 150 میلیمتر

 

بدنه فلزی مقاوم با اتصال 3 پین

تیغه مدرج دورو با درجه بندی سانتی متر / اینچ