گونیا 6 اینچی124 × 150 میلیمتر

گونیا 6 اینچی124 × 150 میلیمتر

بدنه فلزی مقاوم با اتصال 3 پین

تیغه مدرج دورو با درجه بندی سانتی متر / اینچ