گونیا 12 اینچی184 × 300 میلیمتر

گونیا 12 اینچی184 × 300 میلیمتر

بدنه فلزی مقاوم با اتصال 3 پین

تیغه مدرج دورو با درجه بندی سانتی متر / اینچ