گونیا 10 اینچی184 × 250 میلیمتر

گونیا 10 اینچی184 × 250 میلیمتر

بدنه فلزی مقاوم با اتصال 3 پین

تیغه مدرج دورو با درجه بندی سانتی متر / اینچ