گونیا نجاری آلومینیومی ...

گونیا نجاری آلومینیومی ...

گونیا نجاری آلومینیومی 200 x 300 میلیمتر

 

بدنه مقاوم با اتصال 3 پین

تیغه دو رو استنلس استیل با درجه بندی سانتی متر

قابلیت اندازه گیری 45 و 90 درجه