کاتر 9 میلیمتری

کاتر 9 میلیمتری

تیغه فولادی ضد زنگ

قفل کن تیغه

تعویض سریع و آسان تیغه