کاتر 18 میلیمتری

کاتر 18 میلیمتری

کاتر 18 میلیمتری

 

تیغه فولادی ضد زنگ

قفل کن تیغه

تعویض سریع و آسان تیغه