کاتر چاقویی FatMax

کاتر چاقویی FatMax

دسته ارگونومیک با روکش ABS بادوام

برش سریع و تمیز

قفل نگهدارنده تیغه

قفل کن تیغه

تعویض سریع و آسان تیغه

دارای 5 عدد تیغه اضافی در محفظه انتهای دسته