کاتر شیشه پاک کن 95 میلیمتری

کاتر شیشه پاک کن 95 میلیمتری

کاتر شیشه پاک کن 95 میلیمتری

 

بدنه فلزی

دارای 5 تیغه مستطیلی اضافی

دکمه کشویی برنجی