کاتر تاشو دسته چوبی

کاتر تاشو دسته چوبی

دسته چوبی تاشو ، برش سریع و تمیز، قفل کن تیغه