کاتر اورجینال 152 میلیمتری

کاتر اورجینال 152 میلیمتری

برش سریع و تمیز

دسته فلزی

سه تیغه اضافی

قفل کن تیغه

قفل نگهدارنده تیغه