کابینت ابزار چهار کشو

کابینت ابزار چهار کشو

بدنه فلزی بسیار محکم و با دوام

صفحه رویی ABS مقاوم

دارای دسته فلزی و چرخهای روان با قفل ایمنی جهت سهولت جابجایی

یک قفل ایمنی مرکزی

کشوهای بسیار روان با ضامن کشویی

دارای چهار کشو و یک محفظه دو طبقه با قفل ایمنی مرکزی

70×48×97Cm