کابینت ابزار شش کشو

کابینت ابزار شش کشو

 

بدنه فلزی بسیار محکم و بادوام

 دارای دسته فلزی و چرخهای روان با قفل ایمنی جهت سهولت جابجایی

 یک قفل ایمنی مرکزی

 کشوهای بسیار روان با قفل کشویی

 دارای شش کشو

44×90×67Cm