چسب زن حرارتی 25 وات

چسب زن حرارتی 25 وات


کلید تنظیم دما دو حالته

 داغ شدن سریع

پایه تاشو