چرخ متر 318 میلیمتری

چرخ متر 318 میلیمتری

چرخ متر 318 میلیمتری

 

چرخ بزرگ و مقاوم آلومینیومی با رینگ ضد ضربه، دسته کشویی آلومینیومی با

قابلیت تنظیم ارتفاع، شمارنده دستی تا 5 رقم، قابلیت اندازه گیری مسافتهای

طولانی تا حدا کثر 10 کیلومتر، قابلیت صفر کردن مقدار اندازه گیری، پایه کنار

چرخ جهت ثابت ماندن، کیف برزنتی جهت نگهداری و حمل آسان