چراغ قوه پایه دار

چراغ قوه پایه دار

LEDبادوام

سری قابل تنظیم

سه پایه تاشو

توانایی کارکرد مداوم تا 48 ساعت