پیچگوشتی جغجغه ای تاشو با ...

پیچگوشتی جغجغه ای تاشو با ...

پیچگوشتی جغجغه ای تاشو با ست 24 تایی سَری

 

ارگونومیک

 مگنتی سه حالته : (45°, 90°, 180°)

قفل ایمنی دسته

 دارای جعبه با 24 عدد سری متنوع

 دارای محفظه نگهدارنده سری در انتهای پیچگوشتی

 

Flat: 6,5,6,7mm

Philips. Ph 2, PH1, PH2

Torx: T10, T15, T20

Hex tips: 3, 4, 5 mm

Sockets: 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm

Square: sq1, sq2

pozi: pz1, pz2