پیچگوشتی جغجغه ای با ست10تایی

پیچگوشتی جغجغه ای با ست10تایی

پیچگوشتی جغجغه ای با ست 10 تایی سَری

 

دسته ABS ارگونومیک

تعویض سریع و آسان سری ها

دارای 10 عدد سری متنوع

دارای محفظه نگهدارنده و خشاب سری

 

Flat: 6.5mm, 5mm

Phillips:1pt, 2pt

Torx: T10, T15

Pozi: 1pt, 2pt

Square:1pt, 2pt