متر قابدار 20 متری با پهنای 9.5 میلیمتر

متر قابدار 20 متری با پهنای 9.5 میلیمتر

بدنه ضد ضربه و محکم

مقاوم در برابر سایش و خوردگی

تیغه زرد رنگ با روکش مات

 بسیار خوانا و مرغوب

قلاب فلزی کمری

حلقه فلزی ابتدای تیغه

جمع کن دوار خوش دست و روان