متر استاندارد8متری با پهنای25میلیمتری

متر استاندارد8متری با پهنای25میلیمتری

فنری جمع شونده

قفل محکم جهت ثابت کردن مقدار اندازه گیری

تیغه زرد رنگ خوانا و مرغوب

بدنه مقاوم در برابر سایش و ضربه

قلاب فلزی کمری