متر استاندارد5متری با پهنای19میلیمتری

متر استاندارد5متری با پهنای19میلیمتری

فنری جمع شونده

قفل محکم جهت ثابت کردن مقدار اندازه گیری

تیغه زرد رنگ خوانا و مرغوب

بدنه مقاوم در برابر سایش و ضربه

قلاب فلزی کمری