متر استاندارد3متری با پهنای13میلیمتری

متر استاندارد3متری با پهنای13میلیمتری

فنری جمع شونده

قفل محکم جهت ثابت کردن مقدار اندازه گیری

تیغه زرد رنگ خوانا و مرغوب

بدنه مقاوم در برابر سایش و ضربه

قلاب فلزی کمری