ست 8 تایی پیچگوشتی مگنتی ...

ست 8 تایی پیچگوشتی مگنتی ...

ست 8 تایی پیچگوشتی مگنتی چندکاره

 

دسته ABS ارگونومیک ضد لغزش

 سری استیل مرغوب و با دوام

 دارای جعبه نگهدارنده

 تنوع سری پیچگوشتی با کاربری آسان

 

Flat:6.5x60mm, 3x60mm, 5x60mm

Phillips: 0ptₓ60mm, 1ptₓ60mm, 2ptₓ60mm

1 Tack Puller, 1 Brad Awl, 1 Hook Driver