ست 8 تایی آچار تخت و رینگ

ست 8 تایی آچار تخت و رینگ

 

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

 مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

 دارای دو سر پولیش کاری شده

دسته فورج شده جهت جلوگیری از لغزش
مقاوم در برابر فشار زیاد