ست 7 تایی پیچگوشتی مگنتی با...

ست 7 تایی پیچگوشتی مگنتی با...

ست 7 تایی پیچگوشتی مگنتی با ولت متر دیجیتال

 

ارگونومیک با دسته بالشتکی

شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

سری مگنتی از آلیاژ سخت کاری شده

امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

 

Flat: 5×100mm, 6.5×45mm, 6.5×100mm

Phillips: PH1×100mm, PH2×45mm, PH2×100mm