ست 6 تایی پیچگوشتی مگنتی

ست 6 تایی پیچگوشتی مگنتی

ست 6 تایی پیچگوشتی مگنتی

 

ارگونومیک با دسته بالشتکی

شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

سری مگنتی از آلیاژ سخت کاری شده

امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

 

Flat: 5×100mm, 5×150mm, 5×100mm, 6.5×150mm

Phillips:PH1×100mm, PH2×150mm