ست 6 تایی پیچگوشتی ساعتی

ست 6 تایی پیچگوشتی ساعتی

ست 6 تایی پیچگوشتی ساعتی

 

خوش دست

نوک سخت کاری شده با دوام

دارای قاب پلاستیکی بسیار کاربردی

Flat : 1.4,2,2.4,3 mm

Philips :0.1 Pt