ست 6 تایی پیچگوشتی ساعتی

ست 6 تایی پیچگوشتی ساعتی

خوش دست

نوک سخت کاری شده با دوام

دارای قاب پلاستیکی بسیار کاربردی

 Flat: 1.4,2,2.4,3 mm

Philips: 0,1 pt