ست 6 تایی آچار یک سرتخت یک سر...

ست 6 تایی آچار یک سرتخت یک سر...

ست 6 تایی آچار تخت و رینگ جغجغه 10-19 میلیمتری

 

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

دارای دو سر پولیش کاری شده

دسته فورج شده جهت جلوگیری از لغزش

مقاوم در برابر فشار زیاد

دارای سری جغجغه ای با مکانیزم دندانه ای

قاب نگهدارنده