ست 13 تایی سَری بکس 1/2 اینچ...

ست 13 تایی سَری بکس 1/2 اینچ...

ست 13 تایی سری بکس بلند 1/2 اینچ 10-24 میلیمتری

 

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

مقاوم در برابر فشار زیاد