ست 12 تایی آچار دو سر تخت...

ست 12 تایی آچار دو سر تخت...

ست 12 تایی آچار دو سر تخت 6-32 میلیمتری

 

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

دارای دو سر پولیش کاری شده

دسته فورج شده جهت جلوگیری از لغزش

مقاوم در برابر فشار زیاد