ست 10 تایی آچار دوسر بکس چپقی ...

ست 10 تایی آچار دوسر بکس چپقی ...

ست 10 تایی آچار دو سر بکس چپقی 8-19 میلیمتری

 

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

دارای دو سر پولیش کاری شده

دسته فورج شده جهت جلوگیری از لغزش

مقاوم در برابر فشار زیاد