ست 10 تایی آلن 6 گوش 1.5-10 میلیمتر

ست 10 تایی آلن 6 گوش 1.5-10 میلیمتر

 

ساخته شده از آلیاژ کروم و انادیوم سخت و مقاوم

نوک های سخت کاری شده جهت تحمل حدا کثر نیروی گشتاور

دارای روکش فسفاته مشکی

دارای قاب نگهدارنده