ست 10 تایی آلن 6 گوش 1.16-3.8 اینچ

ست 10 تایی آلن 6 گوش 1.16-3.8 اینچ


ساخته شده از آلیاژ کروم و انادیوم سخت و مقاوم

نوک های سخت کاری شده جهت تحمل حدا کثر نیروی گشتاور

دارای روکش فسفاته مشکی