ست کامل چسب زن حرارتی

ست کامل چسب زن حرارتی

کلید تنظیم دما دو حالته

 داغ شدن سریع

2 عدد نازل مختلف

خاموش شدن اتومات در صورت عدم استفاده

چراغ روشن/خاموش

12 عدد لوله چسب با کاربری در دو دما

6 عدد لوله چسب سوپر با کاربری در دمای بالاتر