ست سه تایی انبردست، دم باریک ...

ست سه تایی انبردست، دم باریک ...

ست سه تایی انبردست، دم باریک و سیم چین

150mm,170mm,170mm

 

دسته ارگونومیک ضد لغزش

 ساخته شده از آلیاژ کربن استیل سخت کاری شده

دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده