خار بازکن سرکج 7 اینچ 180 میل...

خار بازکن سرکج 7 اینچ 180 میل...

 

دسته ارگونومیک ضد لغزش

 ساخته شده از آلیاژ کربن استیل سخت کاری شده