جغجغه بادی 1/2 اینچ 81.4 نیوتن متر

جغجغه بادی 1/2 اینچ 81.4 نیوتن متر

 

دسته ارگونومیک ضد لغزش

 موتور پر قدرت جهت کارایی و طول عمر بیشتر

چپگرد / راستگرد

 اگزوز زیر دسته

مناسب کار جهت نقاط دور از دسترس

81.4Nm   180rpm    90psi