جعبه 24 تایی آچار بکس 1/2 اینچ ...

جعبه 24 تایی آچار بکس 1/2 اینچ ...

جعبه 24 تایی آچار بکس 1/2 اینچ 10-32 میلیمتری

 

بکس های پولیش شده با روکش کروم وانادیوم

دسته جغجغه با 48 دندانه

چپگرد/ راستگرد

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

مستحکم در برابر فشار

دارای 18 عددسری بکس

دسته کمکی کوتاه

دسته کمکی بلند

رابط کمکی تاشو

رابط کمکی صلیبی

آچار شمع  (سایز 21 بلند(

دارای جعبه نگهدارنده  BMC