جعبه 24 تایی آچار بکس 1/2 اینچ شش...

جعبه 24 تایی آچار بکس 1/2 اینچ شش...

جعبه 24 تایی آچار بکس 1/2 اینچ شش پر 8-32 میلیمتری

 

بکس های پولیش شده با روکش کروم وانادیوم

دسته جغجغه با 48 دندانه

چپگرد/ راستگرد

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

مستحکم در برابر فشار

دارای جعبه نگهدارنده  BMC