جعبه 17 تایی آچار بکس 1/4 اینچ...

جعبه 17 تایی آچار بکس 1/4 اینچ...

جعبه 17 تایی آچار بکس 1/4 اینچ 4-13 میلیمتری

 

بکس های پولیش شده با روکش کروم وانادیوم

دسته جغجغه با 48 دندانه

چپگرد/ راستگرد

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

مستحکم در برابر فشار

دسته  1/4اینچ

رابط کمکی کوتاه

رابط کمکی بلند

رابط زانویی

تبدیل  1/4اینچ به 3/8 اینچ

دارای 11 عدد بکس

دارای جعبه نگهدارنده  BMC