جعبه 15 تایی آچار بکس 1/2 اینچ...

جعبه 15 تایی آچار بکس 1/2 اینچ...

جعبه 15 تایی آچار بکس 1/2 اینچ 8-22 میلیمتری

 

بکس های پولیش شده با روکش کروم وانادیوم

دسته جغجغه با 48 دندانه

چپگرد/ راستگرد

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

خواص مکانیکی ثابت در دماهای مختلف

مستحکم در برابر فشار

رابط کمکی کوتاه 125mm

تبدیل رابط کمکی چسبی

دارای 12 عدد بکس

دارای جعبه نگهدارنده  BMC